Kiedy podjęłam decyzję o tym, że od teraz będę malować powstało naturalne pytanie: „Ok, maluję ale co chcę powiedzieć odbiorcy i w jaki sposób, czy w ogóle mam coś do powiedzenia?” Wykształcenie i wieloletnia praca jako architekta wnętrz dała mi możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy stylami. I wtedy pojawił się pomysł na interpretację dzieł starych mistrzów. Dzieła epoki baroku zawsze mocno mnie inspirowały. Pomyślałam więc, że przetransferuję w piękny barokowy sposób przekaz, o sile, namiętności, miłości i różnorodności tych czterech zjawisk. O tajemniczych i ukrywanych pragnieniach. Tego szukam w barokowych mistrzach i to chcę przekazać Tobie.

When I decided to begin painting, the obvious question arose: "Ok, I am painting, but what do I want to communicate to the recipient and how, if at all, do I want to communicate?”. My training and many years of work as an interior designer gave me the opportunity to transition freely between styles. This led to the idea of interpreting the works of the old masters. Baroque works have always inspired me. So I figured that in a beautiful baroque way, I would convey a message about the power, passion, love and diversity of these four elements. About the secret and hidden desires. This is what I look for in the Baroque masters and this is what I want to pass on to you.